Draagvlak voor duurzaamheid

Voor leiders in duurzaamheid: professionals binnen bedrijven en organisaties die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid, MVO, CSR, milieu etc.

Een online trainingsprogramma waarin je leert hoe je duurzaamheid met groot draagvlak binnen je organisatie neerzet en écht van de grond krijgt

waardoor je in minder tijd en met meer plezier, mét medestanders in de organisatie, leiding geeft aan een breed gedragen duurzaamheidsbeweging in je bedrijf, resulterend in meer succes in duurzaamheid! 

De wereld van duurzaamheid wordt steeds complexer. Er zijn veel technische innovaties die duurzaamheid kunnen bevorderen. En er zijn veel initiatieven en programma’s waar je als bedrijf aan mee kunt doen. Er zijn prestatiesystemen (LCA, ISO, climate footprint), leveranciers stellen eisen, de overheid schrijft regels voor. Voor je het weet is er een wildgroei aan projecten en activiteiten binnen het bedrijf. Maar wat is dé weg naar duurzaamheid ? Welke activiteiten dragen nu écht bij aan het verduurzamen van jouw bedrijf?

Je realiseert je dat je iedereen binnen het bedrijf mee moet krijgen. Duurzaamheid is niet iets wat één enkele manager kan realiseren. Hoe krijg je de rest van het bedrijf in beweging? Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid verandert van een verzameling losse activiteiten naar een gezamenlijke attitude? Hoe komt duurzaamheid in de genen van het bedrijf? Hoe ga je om met weerstand in projecten?

Herken jij je één van de onderstaande beschrijvingen?

Je vraagt je af of duurzaamheid nog wel ‘jouw ding’ is? Ooit was je tevreden en trots dat je  aan duurzaamheid mocht werken. Maar je drive voor duurzaamheid dreigt ondergesneeuwd te worden door (te) veel projecten met veel details. Je bent een zwoegende manager geworden in plaats van een leider naar een gezonde duurzame toekomst voor het bedrijf.

Je mist gezamenlijke bezieling binnen het bedrijf. ‘Zijn mijn collega’s wel mijn medestanders?’, vraag je je regelmatig af.  Het voelt voornamelijk als hard werken voor jou alleen. Breed draagvlak voor duurzaamheid ontbreekt en soms ervaar je zelfs weerstand van collega’s. De duurzaamheidswerkgroep is veranderd in een praatgroep, de ideeën die daar worden gegenereerd komen niet tot wasdom binnen de organisatie.

Je werkt hard maar je ziet weinig vooruitgang. De vele activiteiten voelen als los zand dat rondom het bedrijf dwarrelt. Je zou graag structureel gaan bouwen aan duurzaamheid.

Of

Je boekt al successen met je huidige inspanningen, maar je wilt graag de shift van duurzaamheidsmanager naar duurzaamheidsleider maken. En je wilt door leiderschap duurzaamheid beter verankeren in je bedrijf of organisatie.

Zou het niet geweldig zijn:

 • als je een heldere route voor duurzaamheid voor ogen hebt, waar je met hart en ziel voor kunt gaan? Een route die een leidraad en toetssteen is voor alle projecten en activiteiten – huidige en nieuwe – en die je goed kunt communiceren naar de hele organisatie.
 • als je rol verandert in een leider van een beweging naar duurzaamheid? Je wordt een verbinder die draagvlak voor duurzaamheid organiseert in plaats van een manager die veel bordjes draaiende moet houden. Je weet hoe je de hele organisatie voor duurzaamheid kunt winnen.
 • als duurzaamheid zelfs spontaan opgepakt wordt binnen het bedrijf?
 • als je niet meer ontmoedigd raakt als collega’s gaan sputteren. Je herkent gedrag dat te maken heeft met weerstand direct, je kunt het benoemen en er actie op nemen.

Je wilt werk maken van duurzaamheid in de hele organisatie. Je wilt een ambitieus en helder duurzaamheidsprogramma met focus. Je wilt medestanders en enthousiasme. Je wilt je projecten goed laten landen en laten oppakken door enthousiaste collega’s of projectpartners.

Kortom: je wilt Draagvlak voor Duurzaamheid!

Mijn naam is Else Boutkan. Ik werk al 10 jaar aan complexe duurzaamheidsprojecten en programma’s. Ik heb geleerd dat de mensen het verschil maken in dit werk, de inhoud is slechts een deel van het geheel. Ik heb het zelf aan den lijve meegemaakt en ik heb veel duurzaamheidsmanagers deze worsteling zien doormaken. Een breed-gedragen route naar duurzaamheid ontwikkelen is essentieel. Mensen in beweging krijgen en hun rol laten oppakken in jouw programma is dé voorwaarde voor duurzame verankering van duurzaamheid in jouw organisatie. Ik leerde van experts, guru’s over focus, veranderen, empoweren en inzet van passie binnen duurzaamheidsprojecten. Dit heb ik gecombineerd en rijkelijk aangevuld met mijn eigen ruime ervaring. Het resultaat deel ik graag met je in het online trainingsprogramma ‘ Draagvlak voor Duurzaamheid’.

Met de juiste hulp en tools kun jij ook leren om draagvlak voor duurzaamheid te organiseren en te leiden. Maak korte metten met gebrek aan focus, in je eentje werken en weerstand en wordt leider in duurzaamheid!

Wat levert het online actieprogramma Draagvlak voor Duurzaamheid jou op?

 • Je leert over je eigen drive en welke rol deze speelt in de functie die je hebt als aanjager van duurzaamheid. Je transformeert in een leider en verbinder
 • Je leert hoe je een duurzaamheidsroute met focus uitstippelt. Je ontwikkelt een toetssteen waarmee je ervoor zorgt dat keuzes voor activiteiten eenvoudig worden.
 • Je krijgt inzichten en handvatten voor je inspanningen om de organisatie mee te krijgen in duurzaamheid. Je krijgt inzicht waar je bondgenoten zitten in de je organisatie en hoe je ze vindt en hoe je ze kunt inzetten in jouw programma. Je komt weer in ‘de drivers seat’
 • Je laat je niet meer ontmoedigen door weerstand, maar je bent in staat de juiste energie op te zoeken of te creëren, zodat je duurzaamheidsprogramma breed gedragen gaat worden.

“Binnen Waterbedrijf Groningen heb ik als projectleider Duurzaam Waterbedrijf de taak invulling te geven aan duurzaamheid. Nadat ik een brede discussie in de organisatie heb georganiseerd, ligt er nu een adviesnotitie.

Ik kwam erachter dat duurzaamheid gaat over ‘doen’ en dat dat gedragsverandering vraagt met alle bijbehorende weerstanden.

Bij Draagvlak voor Duurzaamheid leerde ik nieuwe aspecten voor mijn rol als facilitator. Ik herken weerstand nu beter en ik weet hoe ik drempels weg kan nemen. Ik ben kritischer over mijn tijdbesteding. Ik weet nu beter wat ik zelf doe en wat ik anderen kan laten doen. Ook weet ik goed met wie ik dingen op dien te pakken. Er zit veel denkkracht in de organisatie. Daarnaast kreeg ik duidelijke handvatten voor gerichte ondersteunende communicatie.

De methode hielp me om dit alles te structureren. Dankzij deze training kan ik nu gericht met de organisatie de adviesnotitie gaan uitvoeren!”

Lieselot Smilde
Beleidsmedewerker Strategie & Onderzoek
Waterbedrijf Groningen

Voor wie is het online trainingsprogramma Draagvlak voor Duurzaamheid geschikt?

Het programma is ontwikkeld voor professionals in duurzaamheid die hun duurzaamheidsprogramma solide en met een breed draagvlak willen neerzetten in hun bedrijf of organisatie. Deze professionals hebben behoefte aan focus in de duurzaamheidsactiviteiten. Ze ervaren dat duurzaamheid nog te veel op hun eigen bordje ligt in plaats van bij de gehele organisatie en ervaren in enkele gevallen zelfs weerstand en cynisme vanuit het bedrijf. Ze ervaren hierdoor druk of verliezen tijd die ze nuttiger kunnen besteden.  Ze willen gericht actie ondernemen om dit probleem op te lossen.

 • Het online trainingsprogramma is ontwikkeld voor Duurzaamheids- , CSR- , MVO-, managers, werkzaam bij bedrijven, overheid of ander soort organisaties.
 • Deze mensen kunnen verschillende posities bekleden binnen hun bedrijf of opereren vanuit een grote diversiteit aan afdelingen: van directie tot beleidsmedewerker tot communicatiemedewerker. Belangrijk is dat zij duurzaamheid in hun takenpakket hebben.
 • Het programma staat los van kennis over technische aspecten van duurzaamheid, kwaliteitsprogramma’s om duurzaamheid te implementeren en de omvang van de organisatie of het programma waar je verantwoordelijk voor bent.
Draagvlak voor Duurzaamheid is niet geschikt als je zelf geen gedrevenheid voelt voor het onderwerp duurzaamheid!

Hoe werkt het online trainingsprogramma Draagvlak voor Duurzaamheid?

In dit online programma begeleid ik je in 4 modules naar een weg waarin jij zelf aan de slag gaat met het organiseren van breed draagvlak voor duurzaamheid. Elke module bestaat uit een mp3 waarin ik je adviezen, voorbeelden en methoden vertel, met daarbij een ondersteunende pdf waarin de theorie staan samengevat én een werkdocument met checklists en templates. Door de mp3’s te beluisteren en met het geleerde aan de slag te gaan via de werkdocumenten werk je stap voor stap aan een gedegen duurzaamheidsprogramma.

Na aanmelden ontvang je meteen je eerste les (Draagvlak voor Duurzaamheid is begin 2014 beschikbaar. Je kunt dus meteen aan de slag. Vervolgens krijg je om de 3 dagen de volgende les. Je kunt in je eigen tempo en op een plaats die je zelf kiest, werken aan het trainingsprogramma.  Als het te snel gaat, laat je de mail gewoon even in je inbox staan en kies je ervoor eraan te werken als het je wel uitkomt.

Een online trainingsprogramma is een laagdrempelige en voordelige manier om een totaal pakket aan waardevolle adviesdiensten van mij te krijgen.

Dit ga je leren in het trainingsprogramma:

 • Een nieuwe mindset op hoe duurzaamheid binnen een bedrijf werkt en een frisse blik op je eigen rol als duurzaamheidsmanager. Dit geeft je handvatten voor nieuwe acties en activiteiten en legt daarmee de basis voor het creëren van draagvlak.
 • Hoe stippel je een duurzaamheidsroute met focus uit?  Hoe zorg je dat activiteiten tot een goed geheel samenkomen? Je ontwikkelt een toetssteen waarmee je ervoor zorgt dat keuzes voor activiteiten eenvoudig worden.
 • Wie zijn jouw sleutelpersonen. Wat is je ideale team die jou enorm veel werk uit handen gaat nemen. Hoe herken je de mensen in je bedrijf die voor je gaan rennen? Ofwel: een (informele) basisorganisatie voor duurzaamheid met daarin jouw plek als duurzaamheidsleider.
 • Ontwerp je eigen duurzaamheidsbeweging voor het organiseren van bottom-up draagvlak voor duurzaamheid.
 • Hoe trek je  vastgelopen projecten los en hoe zorg je voor gedragsverandering: alles over omgaan met weerstand en verkrijgen van commitment zodat je belangrijke voortgang kunt veilig stellen.
 • Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid blijft en niet stopt op moment dat projecten stoppen?

Wat krijg je concreet in het online trainingsprogramma?

 • 4 audio – videolessen. Deze lessen kun je op een zelfgekozen moment op een zelfgekozen locatie afluisteren en bekijken.
 • Een samenvattende hand-out: een pdf document waarin de waardevolle informatie van de mp3 helder staat samengevat. Een ruggesteun bij de mp3’s. en geschikt voor het maken van je eigen aantekeningen
 • Werkdocumenten met opdrachten waarmee je gericht aan het werk kunt met het geleerde. Dit geeft structuur en maakt het geleerde actiegericht.

De lessen reeks wordt momenteel ontwikkeld en zal begin 2014 beschikbaar zijn.  Na inschrijving krijg je informatie over ontvangst van je eerste les.  Je ontvangt daarna om de 3 dagen een nieuwe les.  Maar let op: je kunt er aan werken wanneer je zelf wilt!

Je investering:

Het online trainingsprogramma Draagvlak voor Duurzaamheid zal 497 euro excl BTW gaan kosten. Na aanmelden ontvang je een factuur met betalingsinstructies.

Aanbieding voor vroegboekers!

Als je nu al weet dat je in januari wilt starten met Draagvlak voor Duurzaamheid dan heb ik een speciale aanbieding voor je: je hoeft dan slechts 197 euro excl BTW te betalen. Waarom? Omdat je op deze manier mij – en mijn e-learning partners – ondersteunt in de verdere ontwikkeling.

Daarnaast krijg je een uur telefonische coaching gratis. Dit uur kun je gebruiken tijdens of na de online training, maar mag je ook direct inzetten, nadat je betaling ontvangen is.

Mocht je nog vragen hebben: neem contact op!

Als er nog dingen zijn die je niet duidelijk zijn, aarzel niet om contact op te nemen door mij een mail te sturen!


Ik gun jou ook dat je je weer ‘in control’ voelt van je duurzaamheidsproject of –programma! Ik gun je dat je met veel medestanders in je organisatie, die net zo gedreven zijn als jij, successen kunt boeken om duurzaamheid binnen jouw bedrijf naar een hoog plan te tillen.

Ja, ik doe mee aan online trainingsprogramma Draagvlak voor Duurzaamheid. 

De training is begin januari 2014 beschikbaar. Als je je nu inschrijft maak je gebruik van de vroegboek aanbieding en betaal je slechts 197 euro excl BTW en ontvang je tevens een extra uur gratis telefonische coaching!

 

Inschrijven
E-mail: *
Voornaam: *
Achternaam: *
Organisatie: *
Functie:
Straat en huisnr: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Opmerkingen:
* Verplicht
je gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Als bonus ontvang je gratis het abonnement op mijn ezine.
Je emailadres is veilig en wordt nooit aan derden ter beschikking gesteld.